VVDI2 Full VS VVDI2 Full Authorization

VVDI2 FULL VS VVDI2 FULL AUTHORIZATION Item number Full authorization Full version Basic Functions √ √ PSA √ √ VW √ √ BMW √ √ Porsche √ √ 5th AUDI Authorization √ √ BMW OBD Authorization √ √ BMW CAS4 + Authorization √ √ BMW BDC/FEM Authorization √ +200USD(SV86-S1) Copy 48 transponder by OBDII √ +150USD(SV86-S2) Copy 48 Transponder (96 bit)… Continue Reading